2008-07-25

 Š. m. birželio 16-17 d. bendrovėje buvo atliktas sertifikacinis įdiegtų kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemų auditas, kurį vykdė UAB "Burea Veritas Lit" auditoriai. Jie teigiamai įvertino UAB "Statybų valdymo sprendimai" vadybos sistemą ir nustatė, kad ji atitinka vadybos sistemos standartų LST EN ISO 9001:2001 ir LST EN ISO 14001:2005 reikalavimus.

 
 
  "Statybų valdymo sprendimai"
Adresas: Pramonės g. 5B, LT-99116 Šilutė
Tel.: (8~441) 62155. Faksas (8~441) 62154.
El.paštas: info@statybuvaldymas.lt, buhalterijos el.paštas: finansai@statybuvaldymas.lt